ҮНИЙН САНАЛЫН УРИЛГА - W5 – ХБХХЕГ-ын Протезын үйлдвэрийн агааржуулалтын системийн шинэчлэлийн ажил

Зээлийн дугаар ба нэр: L3605/G9191 – Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Гэрээний дугаар ба нэр: W5 –  ХБХХЕГ-ын Протезын үйлдвэрийн агааржуулалтын системийн шинэчлэлийн ажил

Үнийн санал ирүүлэх сүүлийн хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө

  1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь W5 –  ХБХХЕГ-ын Протезын үйлдвэрийн агааржуулалтын системийн шинэчлэлийн ажил гүйцэтгэхээр үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Сонгон шалгаруулалтыг АХБ-ны харьцуулалтын аргын дагуу явуулах бөгөөд эрх бүхий орны харьяат тендер оролцогчдод нээлттэй байна.
  3. Сонирхсон эрх бүхий тендерт оролцогч нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс нэмэлт мэдээлэл авч, ажлын өдрийн 09:30–12:30 and 14:00–17:00 цагийн хооронд урилгын төгсгөлд заасан хаягт хүрэлцэн ирж үнийн саналын урилгын баримт бичигтэй танилцаж болно. Доорх цахим хаягаар албан бичгээр холбогдвол, хүссэн этгээдэд үнийн саналын урилгын баримт бичгийг цахим шуудангаар саадгүй олгоно.
  4. Үнийн саналыг 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10.00 цагаас өмнө дор дурдсан хаягаар цаасаар ирүүлнэ.
  5. Үнийн санал бэлтгэх эсхүл хүргэхтэй холбоотойгоор тендерт оролцогчийн зүгээс гаргасан аливаа зардлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам хариуцахгүй.


Төслийн худалдан авах ажиллагааны ажилтан,

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Хаяг: Улаанбаатар хот – 15160, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн Үндэстний гудам-5, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 1-р давхарт

Цахим хаяг: procurement@pwdp.mn,

Утас: 976-7733-5577 

 

Дээш