Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2022-2023 оны хөтөлбөрийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1 тоот тогтоол
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2022-2023 оны хөтөлбөрийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1 тоот тогтоолыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.
Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2022-2023 оны хөтөлбөрийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1 тоот тогтоол
Дээш