ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМААРАХ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛЫН ЖАГСААЛТ/2021 оноос хойш/
Д/дОгнооДугаарНэр
12021.03.1057

Журамд нэмэлт оруулах тухай/“Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 276 дугаар тогтоолд/

22021.03.1058

“Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл” батлах тухай

32021.03.1767

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм/

42021.04.0893Коронавируст халдвар /covid-19/-ын цар тахлын үед монгол улсын иргэдэд мөнгөн дэмжлэг олгох тухай
52021.04.1496

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/

62021.05.12140

Тогтоолд нэмэлт оруулж, журам батлах тухай/Төрийн үйлчилгээний зарим алба хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох/

72021.06.01159

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолд/

82021.06.16164

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

92021.06.16165

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2018 оны 4 дүгээр тогтоолд/

102021.06.23172

Журам батлах тухай/Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам/

112021.06.23173

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын комисс/

122021.06.29175Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай
132021.07.07201

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

142021.07.07199

Журам шинэчлэн баталж, тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай/Эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай/

152021.08.11236

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай/2020 оны 167 дугаар тогтоолд/

162021.09.15286

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолд/

172021.09.15287

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Засгийн газрын 2019 оны 483 дугаар тогтоолд/

182021.11.03340

Журам шинэчлэн батлах тухай/Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох/

192021.12.01362

Журам шинэчлэн батлах тухай/Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж/

202021.12.01363

Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт, жишиг үнийг шинэчлэн батлах тухай

212021.12.22391

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

222021.12.22392Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай
232022.01.1222

Дүрэм батлах тухай

242022.01.2860

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

252022.03.0163

Тэтгэвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

262022.03.0289

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай

272022.03.0997ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/Хүүхэд харах үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох журам/
282022.03.09107

Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалингийн доод хэмжээг тогтоох тухай

292022.04.28153

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах комиссын дүрэм/

302022.05.11192Тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
312022.05.11193Улсын Их Хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
322022.06.08230ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавих журам/
332022.06.08231ГАДААДААС 2022 ОНД АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТУХАЙ
342022.06.15234ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
352022.06.29251ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
362022.06.29
252ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
372022.06.29
253ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам/
382022.07.05266ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ/Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм/
392022.10.05359Монгол улсад 2023 онд хөдөлмөр эрхлэх гадаад ажилтны тоо, хувь хэмжээг тогтоох тухай
402022.12.07448МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
412022.12.28487ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
422022.12.28
488ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
432022.12.28
489ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛЖ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолд/
442022.12.28
490ЖУРАМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолд/
452022.12.28
491ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолд/
462023.01.0202ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан/
472023.01.0403ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Засгийн газрын 2020 оны 25 дугаар тогтоолд/
482023.01.04
04ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн сонирхлын маргааныг хөдөлмөрийн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр зохицуулах
492023.01.0405ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн арбитр/
502023.01.0511ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж/
512023.01.1119АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ
522023.03.15
99ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ГАДААД АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨР/
532023.05.31213ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ИТГЭЛЦҮҮР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ, ОРОН ТООНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
Дээш