ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
  1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь" төслийн хүрээнд “Компьютер, тоног, төхөөрөмж”–ийг нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Үнийн саналыг үнэлэхдээ захиалагчийн зүгээс гаргасан техникийн тодорхойлолтод бүрэн нийцэх эсэх болон бусад бүх шаардлагыг бүрэн хангасан  хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн саналыг шалгаруулна.
  3. “Компьютер, тоног, төхөөрөмж”–ийг нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтыг r.narantuya@ mlsp.gov.mn цахим шуудан болон 261415 утсаар холбогдож авна уу. 
  4. Та техникийн тодорхойлолтын дагуу ирүүлэх үнийн саналдаа компанийн танилцуулга, санхүүгийн тайлан, ижил төрлийн программ суурилуулж байсан туршлага, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нөхцөл, болон бусад холбогдох мэдээллийг тодорхой тусгана уу.
  5. Үнийн саналыг тухайн байгууллагын дээр дурдсан цахим шуудангаар хүлээн авах эцсийн хугацаа  2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15:00 цаг болно.


ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ


Дээш