"Багшлах эрх олгох, хасах журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/71 дугаар тушаал

"Багшлах эрх олгох, хасах журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/71 дугаар тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Багшлах эрх олгох, хасах журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/71 дугаар тушаал
Дээш