ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг доорх холбоосоор үзнэ үү

 https://www.legalinfo.mn/annex/details/9237?lawid=14044

Дээш