Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын төсвийн багцын 2021 онд зарласан бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тендерийн урилга

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын төсвийн багцын 2021 онд зарласан бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тендерийн урилгыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Дээш