Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын төсвийн багцын 2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын төсвийн багцын 2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү
Дээш