Засгийн газрын 2016 оны 276 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох, түүнд батлан даалт гаргах, хүүг нөхөн төлөх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлах тогтоолын төсөлд санал авч байна

Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн чуулганаар хэлэлцэж баталсан Засгийн газрын тусгай сангийн тухай (Шинэчилсэн найруулга) хууль болон “Засгийн газрын тусгай сангуудын талаар авах арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 87 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор энэхүү журмыг шинэчлэн боловсрууллаа.

 Саналыг ХНХЯ-ны 502 тоот өрөөнд хулээн авах буюу temuujin@mlsp.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авна. Утас:261416

 Хавралт хэсгээс журмын төслийг татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох, түүнд батлан даалт гаргах, хүүг нь нөхөн төлөх, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөл
Дээш