Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоол ТАТАЖ АВАХ

Дээш