Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын яам

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын яам  ТАТАЖ АВАХ

Дээш