“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам” -д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 133 дугаар тогтоол

 “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам” -д нэмэлт оруулах тухай Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 133 дугаар тогтоолыг ЭНД ДАРЖ бүрэн эхээр нь үзнэ үү.

Дээш