ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН “ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРТ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ” 01 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01 тоот тогтоолыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01 тоот тогтоол
Дээш