МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 09-НИЙ ӨДРИЙН “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” 46 ДУГААР ТОГТООЛ

Монгол улсын Их хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 46 дугаар тогтоолыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Монгол улсын их хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 46 дугаар тогтоол
Дээш