МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН 2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 05-НЫ “ДЭД ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ” А/110 ДУГААР ТУШААЛ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг хавсралт хэсгээс бүрэн эхээр нь татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Дэд зөвлөл байгуулах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны” А/110 дугаар тушаал
Дээш