Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Засгийн Газарт чиглэл өгөх тухай” 128 дугаар зарлиг

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Засгийн Газарт чиглэл өгөх тухай” 128 дугаар зарлигыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Засгийн Газарт чиглэл өгөх тухай” 128 дугаар зарлиг
Дээш