Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журмыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журмыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журмыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Дээш