Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын цагийн ачааллыг тогтоох, тооцох журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/87 дугаар тушаал

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын цагийн ачааллыг тогтоох, тооцох журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/87 дугаар тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын цагийн ачааллыг тогтоох, тооцох журам батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/87 дугаар тушаал
Дээш