"Сургалтын ерөнхий шаардлага, /сургалтын стандарт/, хөтөлбөр” батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/303 дугаар тушаал

Сургалтын ерөнхий шаардлага, /сургалтын стандарт/, хөтөлбөр” батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны  өдрийн  А/303 дугаар тушаалыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Сургалтын ерөнхий шаардлага, /сургалтын стандарт/, хөтөлбөр” батлах тухай Хөдөлмөр нийгмйин хамагаллын сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/303 дугаар тушаал
Дээш