Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай"  01 дугаар тогтоолыг бүрэн эхээр нь хавсралт  хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай"  01 дугаар тогтоол
Дээш