"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн A/187 дугаар тушаал

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн A/187 дугаар тушаалыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн A/187 дугаар тушаал
Дээш