"Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам" батлах тухай Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 44 дугаар тогтоол

"Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам"  батлах тухай  Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 44 дугаар тогтоолыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг олгох журам" батлах тухай Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 44 дугаар тогтоол
Дээш