"Мэргэжлийн болосврол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам" батлах тухай Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 289/А375 дугаар хамтарсан тушаал

"Мэргэжлийн болосврол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам" батлах тухай Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 289/А375 дугаар хамтарсан тушаалыг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Мэргэжлийн болосврол, сургалтын байгууллагын багшийн сургалтын ажлыг багцлах цагаар тооцох журам" батлах тухай Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 289/А375 дугаар хамтарсан тушаал
Дээш