"Суралцагчын мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам" батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/506, А/266 дугаар хамтарсан тушаал

"Журам батлах тухай (Суралцагчын мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам)" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/506, А/266 дугаар хамтарсан тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Журам батлах тухай (Суралцагчын мэдлэг чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам)" Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 13-ний өдрийн A/506, А/266 дугаар хамтарсан тушаал
Дээш