Үндсэн үзүүлэлт (2018-2019 оны хичээлийн жил)

Мэдээллийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРАЛЦАГЧ, БАГШ, АЖИЛЛАГЧИД /2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ/
2 Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын статистик мэдээлэл /2018-2019 оны хичээлийн жил/
Дээш