Үндсэн үзүүлэлт (2011-2017 оны хичээлийн жил)

Үндсэн үзүүлэлт (2011-2017 оны хичээлийн жил)-ийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Үндсэн үзүүлэлт (2011-2017 оны хичээлийн жил).PDF
2 Үндсэн үзүүлэлт (2011-2017 оны хичээлийн жил).XLSX
Дээш