"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн гүйцтэгэл, төлөвлөгөө" -г батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 02 тоот тогтоол

"Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн гүйцтэгэл, төлөвлөгөө" -г батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 02 тоот тогтоолыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсвийн гүйцтэгэл, төлөвлөгөө" -г батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 02 тоот тогтоол
Дээш