Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018 оны төсвийн хуваарь

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018 оны төсвийн хуваарь батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/20 тоот тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018 оны төсвийн хуваарь батлах тухай Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/20 тоот тушаал
Дээш