Монголын нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

Монголын нийгмийн ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Монголын нийгмийн ажилтны ёс зүйн дүрэм батлах тухай Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/329 тоот тушаал
Дээш