Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх журам

Журмыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх журам - Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн A/120, A/178 тоот хамтарсан тушаал
Дээш