Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

uploaded picture 

ЭНХТУЯАГИЙН ГАНХҮҮ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

БОЛОВСРОЛ

 • 1997 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Нягтлан бодогч- Эдийн засагч,
 • 2006 онд Удирдлагын академи, Төрийн удирдлагын менежер,
 • 2019 онд Дотоод Хэргийн их сургууль, Гэмт хэрэг судлал- Эрх зүйн магистр,
 • 2004 онд Бүгд Найрамдах Филиппин Улсын Манила хотын их сургуульд,
 • 2007 онд Япон Улс,  Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хөтөлбөрт,
 • 2008 онд БНСУ, Солонгосын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын хөтөлбөрт,
 • 2011 онд АНУ-ын Флоридагийн их сургуульд, Дэд бүтцийн эдийн засаг, үр дүнд суурилсан шинжилгээ судалгаа, Төрийн захиргаа, удирдлагын менежментийн  чиглэлээр тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.

Англи, Орос хэлний мэдлэгтэй

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

 • 2001- 2002 онд Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газарт ахлах нягтлан бодогч,
 • 2002- 2010 онд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст мэргэжилтэн,
 • 2010-2020 онд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, 
 • 2020 оны 8 сараас Барилга, хот байгуулалтын яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга,
 • 2020 оны 11 сараас Барилга, хот байгуулалтын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргаар тус тус ажиллан,
 • 2023 оны 7 сараас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг гүйцэтгэж байна.
Дээш