Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
1 Д.Чинзориг Газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 804 265808 chinzorig@mlsp.gov.mn
2 Б.Батсуурь Салбарын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч 902 261414 batsuuri@mlsp.gov.mn
3 О.Жаргал Хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсролын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн jargal@mlsp.gov.mn
4 Б.Чулуунбат Нийгмийн халамжийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн chuluunbat@mlsp.gov.mn
5 Г.Пүрэвсүрэн Хүн амын хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн purevsuren@mlsp.gov.mn
6 А.Чинбаатар Нийгмийн даатгалын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч chinbaatar@mlsp.gov.mn
7 М.Энх-Отгон Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, хөдөлмөрийн хүрээний дотоод аудит хариуцсан ахлах шинжээч 904 267635 enkhotgon@mlsp.gov.mn
8 Б.Баттөмөр Нийгмийн хамгааллын бодлогын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн battumur@mlsp.gov.mn
Дээш