Гэр бүлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
ГЭР БҮЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 Н.Баярмаа Газрын дарга *208 262617 bayarmaa@mlsp.gov.mn
2 М.Цогтбаатар Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн дарга *306 260272 tsogtbaatar@mlsp.gov.mn
3 Чог.Эрдэнэчимэг Гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч *201 261415 erdenechimeg.ch@mlsp.gov.mn
4 Р.Нарантуяа Жендер, эмэгтэйчүүдийн хамгааллын  бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч narantuya@mlsp.gov.mn
5 Д.Ган-Оюун Залуучуудын хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн *102 261152 ganoyun@mlsp.gov.mn
6 Д.Бат-Эрдэнэ Хүүхдийн хөгжил, оролцооны бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн baterdene@mlsp.gov.mn
7 Г.Ойнбаяр Хүүхдийн эрх, хамгааллын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн *205 262453 oinbayar@mlsp.gov.mn
8 Э.Бадамханд Нийгмийн ажлын салбар дундын зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн badamkhand@mlsp.gov.mn
Дээш