Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 Б.Батжаргал Газрын дарга 401 262621 batjargal@mlsp.gov.mn
2 Ө.Бодьгэрэл Тэтгэврийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 304 263035 bodigerel@mlsp.gov.mn
3 Э.Цэрэнбат Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн tserenbat@mlsp.gov.mn
4 О.Хоролмаа Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн khorolmaa@mlsp.gov.mn
5 Г.Анхбаяр Тэтгэмжийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн ankhbayar@mlsp.gov.mn
6 Б.Ундрам Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын бодлогын хэрэгжилт, нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн undram@mlsp.gov.mn
7 Г.Долгормаа Нийгмийн даатгалын сангийн тооцоолол хариуцсан мэргэжилтэн dolgormaa@mlsp.gov.mn
Дээш