Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 Б.Батжаргал Газрын дарга 401 262621 batjargal@mlsp.gov.mn
2 Ө.Бодьгэрэл Тэтгэврийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 304 263035 bodigerel@mlsp.gov.mn
3 Э.Цэрэнбат Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн tserenbat@mlsp.gov.mn
4 О.Хоролмаа Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн khorolmaa@mlsp.gov.mn
5 Г.Анхбаяр Тэтгэмжийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал хариуцсан мэргэжилтэн ankhbayar@mlsp.gov.mn
6 Б.Ундрам Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын болон ажилгүйдлын даатгалын бодлогын хэрэгжилт, нийгмийн хамгааллын хэлэлцээрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн undram@mlsp.gov.mn
7 Ц.Содбаатар Нийгмийн даатгалын сангийн тооцоолол хариуцсан мэргэжилтэн sodbaatar@mlsp.gov.mn
8 З.Бауыржан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хөгжлийн хэлтсийн дарга 502 261841 bauirjan@mlsp.gov.mn
9 Д.Норжмаа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хороо, зөвлөл хариуцсан ахлах шинжээч norjmaa@mlsp.gov.mn
10 Ж.Цэвэлмаа Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, гэрээ, конвенц хариуцсан ахлах шинжээч tsevelmaa@mlsp.gov.mn
11 М.Уянга Хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн  uyanga@mlsp.gov.mn
Дээш