Бодлого, төлөвлөлтийн газар
1 А.Хишигбаяр Газрын дарга 807 261412 khishigbayar@mlsp.gov.mn
2 С.Рэгзэн Хүн ам, ядуурлыг бууруулах бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч 901 263389 regzen@mlsp.gov.mn
3 Д.Гэрэлтуяа Нийгмийн халамжийн бодлого, төлөвлөлт, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт хариуцсан ахлах шинжээч 802 262686 gereltuya@mlsp.gov.mn
4 С.Орхон Нийгмийн даатгалын бодлого, төлөвлөлт, нийгмийн хамгааллын хэлэлцээр хариуцсан ахлах шинжээч orkhon@mlsp.gov.mn
7 Б.Гэрэлсайхан Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч gerelsaikhan@mlsp.gov.mn
5 Д.Чинмандах Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн chinmandakh@mlsp.gov.mn
6 М.Энхмөнх Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн enkhmunkh@mlsp.gov.mn
7 Б.Номин-Эрдэнэ Хөдөлмөр, ядуурлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nominerdene.b@mlsp.gov.mn
8 Б.Даваа-Эрдэнэ Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн дарга 704 263142 davaaerdene@mlsp.gov.mn
9 Ц.Сүхбаатар Салбарын мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах шинжээч 704 263142 sukh@mlsp.gov.mn
10 Д.Түмэнбаяр Яамны мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн tumenbayar@mlsp.gov.mn
11 А.Алтангэрэл Нийгмийн хамгааллын судалгаа, өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох аргачлал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 802 262686 altangerel@mlsp.gov.mn
12 Х.Хишигсайхан Хүн ам, хөдөлмөрийн судалгаа, цалин хөлсний статистик хариуцсан мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 901 263389 khishigsaikhan@mlsp.gov.mn
Дээш