Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Дэд сайд

САРХАДЫН ЗУЛПХАР
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Дэд сайд

БОЛОВСРОЛ

 • 1993-1998 онд Турк улсын Мимар Синаны их сургуулийн бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрийг социологч мэргэжилтэйгээр,
 • 1999 онд Монгол улсын Их Сургуулийг социологийн магистр,
 • 2008 онд Удирдлагын академийн докторын сургалтыг төрийн удирдлагаар тус тус дүүргэж,
 • 2008 онд “Пост-коммунист орнуудын төрийн тогтолцооны харьцуулалт” сэдвээр төрийн захиргааны доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаалсан.
 • 2002, 2005, 2009 онд Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсын Кембрижийн их сургуульд зочин судлаач.
 • 2002, 2004 онд Унгар улсын Төв Европын Их Сургуульд,
 • 2004 онд Энэтхэг улсын Хүн ам, хөгжлийн институтад,
 • 2011 онд БНСУ-ын Нутгийн Удирдлагын Хөгжлийн Институтад,
 • 2012 онд Швейцарийн Холбооны улсын Женевийн их сургуульд,
 • 2012 онд АНУ-ын Флоридагийн их сургуульд судалгааны арга зүй, харьцуулсан улс төр судлал, төрийн удирдлага, төрийн захиргаа, хүн ам, хөгжлийн бодлого, манлайлал, төрийн бус байгууллагын удирдлагын чиглэлээр тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн.
 • Англи, Турк, Орос хэлний мэдлэгтэй

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

 • 1998 оноос Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харъяа Удирдлагын академийн философи социологийн тэнхимийн багш,
 • 2002 оноос Нийгмийн Удирдлагын тэнхимд ахлах багш,
 • 2009 оноос Нийгмийн Удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч,
 • 2012 оноос Улс Төр Судлал, Нийгмийн Удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, хөтөлбөрийн удирдагч,
 • 2016-2020 онд Удирдлагын Академийн захирлаар тус тус  ажиллан,
 • 2020 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын дэд сайдын албан үүргийг гүйцэтгэж байна.

Түүнчлэн Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, НҮБ-ын салбар байгууллагууд, Азийн сан, Фридрих Эбертийн сангийн Монгол улсад хэрэгжүүлсэн 10 гаруй төсөлд үндэсний зөвлөхийн ажлыг давхар гүйцэтгэсэн. 

Эхнэр, 2 хүүхдийн хамт амьдардаг

Дээш