Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
1 Б.Ундрал Газрын дарга 307 260553 undral@mlsp.gov.mn
2 Б.Майчимэг Ахмад настны дэмжлэг, хөнгөлөлт, тусламж, төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний хэрэгжилт хариуцсан шинжээч 305 263383 maichimeg@mlsp.gov.mn
3 Б.Баасанхүү Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилт, тэтгэвэр, тэтгэмж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн baasankhuu@mlsp.gov.mn
4 Н.Адъяадорж Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн adiyadorj@mlsp.gov.mn
5 Г.Наранбаяр Нийгмийн ажил, сургалт, судалгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн naranbayar@mlsp.gov.mn
6 К.Шолпан Нийгмийн түншлэл, салбар дундын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн sholpan@mlsp.gov.mn
7 М.Балжирцогт Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн baljirtsogt@mlsp.gov.mn
Дээш