“Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох  хувьсах зардлыг тооцох журам”-ын төсөлд санал авч байна

2019-02-22 16:56   Уншсан тоо: 1877

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.4-т заасан “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний зардлыг нэг хүнд ногдох хувьсах зардлын хэмжээгээр тооцох бөгөөд хувьсах зардлыг тооцох журмыг Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.” гэж заасны дагуу “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох хувьсах зардлыг тооцох журам”-ын төслийг боловсруулав. 
Энэхүү журмын төслийг гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах зорилготой түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний зардлыг тооцоход баримтлах болно.
 


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний нэг хүнд ногдох  хувьсах зардлыг тооцох журам”-ын төсөл