Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн дагуу Хүүхэд хамгааллын хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулж  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон холбогдох бусад хууль, уг хуулийн төслийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн хуулийн төслийг боловсруулав. 

Та бүхэн хуулийн төсөлтэй танилцан саналаа oinbayar@mlsp.gov.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Хуулийн төслийг бүрэн эхээр нь хавсралт хэсгээс татаж авна уу.

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
2 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
3 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
4 ДАГАЛДАХ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮД
Дээш