Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх байгууллагын үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх байгууллагын үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн байгуулах ХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг хавсралт хэсгээс татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх байгууллагын үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн байгуулах ХНХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
Дээш