"Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай" Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж

"Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай" Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмжийг хавсралт хэсгээ татаж авна уу

Хавсралт файл
Гарчиг Татах
1 "Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай" Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж
Дээш