Сайд

 

АЮУШИЙН АРИУНЗАЯА

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

БОЛОВСРОЛ

  • Улаанбаатар хотын Орос, Монголын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль
  • ОХУ-ын Улан-Үдэ хотын лицей-интернат 1-р сургууль
  • ХБНГУ-ын Халле (Halle college) коллеж, герман хэлний судлал
  • ХБНГУ-ын Ханновэр (University of Hanover/ Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover) их сургуулийн нийгэм судлал, түүх, улс төрийн шинжлэх ухааны магистр зэрэг,
  • Эдийн засгийн Үндэсний дээд сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан.
  • Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академийг бизнесийн удирдлагын менежмент,
  • АНУ-ын Жорж Таун (Georgetown University) их сургуулийн дэргэдэх Олон улсын Хуулийн институтийн “Олон улсын манлайлал, менежмент” болон “Олон улсын хэлцэл, хэлэлцээрийн зохицуулалт”-аар мэргэжил дээшлүүлсэн.
  • Англи, герман, орос хэлний мэдлэгтэй.

  АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

  • 2005-2013 онд Монгол Даатгал ХХК-д хүний нөөц, сургалтын менежер, ерөнхий менежер, тэргүүлэх менежер
  • 2013-2016 онд МАН-ын Намын байгуулалт, стратеги төлөвлөлтийн газар болон нийгэм, эдийн засгийн бодлогын газрын дарга
  • 2016-2020 онд Үндэсний статистикийн хорооны дарга
  • НҮБ-ын статистикийн комиссын “Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Дээд түвшний ажлын хэсгийн дарга
  • Америк, Ази, Номхон далайн үндэсний тооллого, статистикийн дарга нарын холбоо /ANCSDAAP/-ны 2018-2020 оны Ерөнхийлөгч
  • 21-р зууны статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл ПАРИС 21 (PARIS 21) консорциумын Удирдах зөвлөлийн Тэргүүнээр сонгогдож байсан.
  • 2020 оноос Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдаар томилогдон ажиллаж байна.

Нөхөр, 3 хүүхдийн хамт амьдардаг.

 

MRS. ARIUNZAYA AYUSH

Member of the Cabinet of the Government and Minister for Labour and Social Protection of Mongolia,

EDUCATION

  • Mongolian- Russian joint secondary school No.3, Ulaanbaatar (Mongolia)
  • Republican National Boarding School-Lyceum No.1, Ulan- Ude (Russia)
  • Institute of German studies, Halle (Germany)
  • M.A in Political Science, sociology and history, University of Hannover/ Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Germany)
  • M.A in Business Administration, National University of Economics (Mongolia)
  • Business Management, National Academy of Governance under the Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia  
  • International Leadership and Management, Negotiations in International Development, International Law Institute, Georgetown University (USA)

   LANGUAGES : English, German, Russian.

   PROFESSIONAL BACKGROUND

  • 2005- 2013     Human Resource Manager, Training Manager, General Manager and Lead Manager at Mongol Daatgal LLC
  • 2013- 2016    Director of the Management and Strategic Planning Department, Director of Socio-Economic Policy Development Department of the Mongolian People's Party
  • 2016-2020 Chairperson of National Statistics Office of Mongolia.
    • Co-Chair of the High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development,
    • Chair of the Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21)
    • President of ANCSDAAP in 2018-2020.
  • Since July, 2020, Minister for Labour and Social Protection of Mongolia

   Married, mother of three children.