Сайтын бүтэц

ЭХЛЭЛ-Нүүр хуудас

Мэндчилгээ

Тэргүүлэх чиглэл

Эрхэм зорилго

Зорилт

Шилэн данс

Бүтэц
    Яамны бүтэц
    Сайтын бүтэц

БИДНИЙ ТУХАЙ

Удирдлага
    Сайд
    Дэд сайд
    Төрийн нарийн бичгийн дарга

Бүтэц зохион байгуулалт
    Төрийн захиргааны удирдлагын газар
    Бодлого төлөвлөлтийн газар
    Хүн амын хөгжлийн газар
    Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
    Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
    Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
    Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ-дотоод аудитын газар

Санхүү төсөв
    Төсөв, санхүү
    Худалдан авах ажиллагаа

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ
    Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний журам
    Дотоод аудит

Хөтөлбөр төслүүд
Төрийн албан хаагчийн зөвлөл
    Төрийн албан хаагчийн анкет

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хөдөлмөр эрхлэлт
    Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих
    Мэргэжлийн боловсрол, сургалт
    Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөн
    Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээлэл

Хөдөлмөрийн харилцаа
    Цалин, хөлс
    Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт харилцаа
    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
    Хөдөлмөрийн харилцаа чиглэлийн хууль тогтоомж
    Хөдөлмөрийн харилцааны нийтлэг асуулт хариулт

Нийгмийн даатгал
    Нийгмийн даатгал гэж юу вэ?
    Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж
    Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж
    Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тэтгэвэрт, тэтгэмж
    Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс
    Нийгмийн даатгал чиглэлийн хууль тогтоомж
    Нийгмийн даатгал нийтлэг асуулт хариулт

Хүн амын хөгжил
    Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба
    Хүүхэд харах үйлчилгээ
    Хүүхдийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ
    Залуучуудын хөгжлийн төв
    Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төв
    Ахмад настны хөгжил
    Хүн амын хөгжлийн чиглэлийн хууль тогтоомж
    Хүн амын хөгжил – Нийтлэг асуулт хариулт

Нийгмийн халамж
    Хүүхдийн мөнгө
    Нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ
    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт
    Алдар цолтой ахмад настнуудад төрөөс олгох тусламж, хөнгөлөлт, нэмэгдэл
    Ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт тусламж
    Нийгмийн ажил
    Нийгмийн халамжийн чиглэлийн хууль тогтоомж
    Нийгмийн халамжийн нийтлэг асуулт хариулт

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээ

Ярилцлага

Видео мэдээ

Фото мэдээ

Санал авч байна

АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Гэр бүлийн тухай

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай

Залуучуудын хөгжлийн тухай

Ахмад настны тухай

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай

Нийгмийн даатгалын тухай

Нийгмийн халамжийн тухай

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ

Монгол Улсын хууль

Ерөнхийлөгчийн Зарлиг

Засгийн газрын тогтоол

Сайдын тушаал

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хууль тогтоомж

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомж

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хууль тогтоомж

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Төсөв, санхүү

Худалдан авах ажиллагаа

Хүний нөөц

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ

ВЭБ ХОЛБООС

ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУД

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

ХОЛБОО БАРИХ