Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалт, аудит хийх замаар бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт, төсвийн зарцуулалтын үр дүнг дээшлүүлэх, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.  
Энэ хүрээнд статистик мэдээ гаргах, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, аюулгүй байдлыг нь хангах, яамны газар, хэлтэс, харьяа болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, бусад хэрэглэгчийг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.  
 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын бүтэц, ажилтнуудын чиг үүрэг:
 

д/д

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1.

Ц.Мөнхзул

Газрын дарга

munkhzul.ts@mlsp.gov.mn

307

62263386

2.

Ч.Эрдэнэчимэг

Яам, харьяа байгууллагын үйл  ажиллагааны  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

erdenechimeg@mlsp.gov.mn

 

315

 

260200

3.

Г.Сүрбадрах

Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

surbadrakh@mlsp.gov.mn

4.

М.Энх-Отгон

Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

enkhotgon@mlsp.gov.mn

5.

Ж.Батсуурь

Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

batsuuri@mlsp.gov.mn

 

314

 

264157

6.

М.Билгүүн

Нийгмийн халамжийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

bilguun@mlsp.gov.mn

7.

Г.Батчимэг

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Batchimeg.g@mlsp.gov.mn

 

204

 

262453

8.

Б.Олзвой

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан  мэргэжилтэн

olzvoi@mlsp.gov.mn

9.

Г.Тэмүүжин

Нийгмийн даатгалын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

temuujin@mlsp.gov.mn

10.

Ц.Сүхбаатар

Салбарын мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

sukh@mlsp.gov.mn

 

 

704

 

 

263142

11.

Д.Түмэнбаяр

Мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудас, компьютер, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

tumenbayar@mlsp.gov.mn

12.

Д.Батсайхан

Хяналтын инженер

batsaikhan.d@mlsp.gov.mn

13.

Н.Баасанням

Аудитор

baasannyam@mlsp.gov.mn

314

264157

14.

Б.Баттөмөр

Аудитор

battumur@mlsp.gov.mn

204

262453