Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нь хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалт, аудит хийх замаар бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт, төсвийн зарцуулалтын үр дүнг дээшлүүлэх, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.  
Энэ хүрээнд статистик мэдээ гаргах, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, аюулгүй байдлыг нь хангах, яамны газар, хэлтэс, харьяа болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд, бусад хэрэглэгчийг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг.  
 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын бүтэц, ажилтнуудын чиг үүрэг:
 

д/д

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1.

Ц.Мөнхзул

Газрын дарга

munkhzul.ts@mlsp.gov.mn

307

261414

2 Б.Батсуурь Салбарын бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн batsuuri@mlsp.gov.mn 315 264157
3 Э.Цэрэнбат Салбарын статистик мэдээлэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн tserenbat@mlsp.gov.mn 308  
4 Б.Баттөмөр Нийгмийн даатгал, хүн амын бодлогын хэрэгжилтийн санхүүгийн хяналт, шалгалт, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн battumur@mlsp.gov.mn 308  

5

Г.Сүрбадрах

Хөдөлмөр, халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн санхүүгийн хяналт, шалгалт, дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

surbadrakh@mlsp.gov.mn

 

316

 

260200

6

М.Энх-Отгон

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, яам, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогын хэрэгжилтийн санхүүгийн хяналт, шалгалт, дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

enkhotgon@mlsp.gov.mn

7

Б.Чулуунбат

Хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

chuluunbat@mlsp.gov.mn

 

315

 

264157

8

М.Билгүүн

Нийгмийн даатгалын бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

bilguun@mlsp.gov.mn

9

 

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

205

 

262453

10

Б.Олзвой

Хөдөлмөрийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан  мэргэжилтэн

olzvoi@mlsp.gov.mn

11

Г.Алтайхүү

Нийгмийн халамжийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

altaikhuu@mlsp.gov.mn

12

Ц.Сүхбаатар

Салбарын мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

sukh@mlsp.gov.mn

704

263142

13

Д.Түмэнбаяр

Яамны мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

tumenbayar@mlsp.gov.mn

14

Д.Батсайхан

Хяналтын инженер

batsaikhan.d@mlsp.gov.mn