Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

Хөдөлмөрийн харилцааны хөгжлийг төлөвлөх, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үндсэн үүрэг тэй ба хөдөлмөрийн харилцааны хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, нийгмийн зөвшлийн гурван талт түншлэлийн харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх, зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх, цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмж, ажил, амралтын горим, хөдөлмөрийн норм, нормативын бодлого, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хөдөлмөрийн хэм хэмжээ, олон улсын конвенци, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогыг боловсруула х, хэрэгжүүлэхэд оролцож байгаа б айгууллага, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллаг уудыг бодлогын удирдамжаар ханга ж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өг ч хамтран ажиллана.

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

Б.Алимаа

Газрын дарга

alimaa@mlsp.gov.mn

304а

263634

2

 

Хувийн хэвшлийн цалин хөлс, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

301

 

264523

 

3

Ж.Алтантуяа

Төрийн албан хаагчдын ангилал, зэрэглэл хариуцсан мэргэжилтэн

altantuya@mlsp.gov.mn

301

4

Д.Хишигням

Цалин хөлсний бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

khishignyam@mlsp.gov.mn

302

262869

5

О.Хоролмаа

Хөдөлмөрийн норм, норматив, бүтээмж хариуцсан мэргэжилтэн

khorolmaa@mlsp.gov.mn

302

6

Ш.Маяа

Хөдөлмөрийн хууль тогтоомж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

maya@mlsp.gov.mn

304

261973

7

Ч.Янжинхорлоо

Бүлгүүдийн хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн түншлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

yanjinkhorloo@mlsp.gov.mn

303

266235

8

З.Бауыржан

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн дарга

bauirjan@mlsp.gov.mn

305

265643

9

Ж.Цэвэлмаа

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

tsevelmaa@mlsp.gov.mn

303

266235

10

Б.Нарангарав

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, үндэсний хороо, орон нутгийн зөвлөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

narangarav@mlsp.gov.mn

11

М.Уянга

Хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн 

uyanga@mlsp.gov.mn

12

Д.Энхтуул

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа, статистик хариуцсан мэргэжилтэн

enkhtuul@mlsp.gov.mn

304

261973