Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

1.     Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж,

Үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаарх хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний хөтөлбөр, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд:

-       бодлогын удирдамж, мэргэжил-арга зүйгээр хангах;

-       хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдийг ажлын байраар хангах, ядуурлыг бууруулах, тогтвортой ажлын байр бий болгохыг дэмжих арга хэмжээний хөтөлбөр, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх;

-       ажиллах хүч гадаадаас авах, гаргах бодлогыг зохицуулах, гадаадаас ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих;

-       МБС-ын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, чанарын баталгаажилт, магадлан итгэмжлэл хийх, мэргэжлийн боловсролын стандарт, агуулга хөтөлбөрийг шинэчлэх санал боловсруулах, мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, мэргэжил, арга зүйгээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хэлтэс ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь салбарын сайдад бодлого, шийдвэрийн хувилбар, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцож байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн, төрийн бус байгууллагатай түншийн харилцаа тогтоож, тэдгээрийн үйл ажиллагааг бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, Засгийн газрын тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлаг, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээний гол түнш нь Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, ажил олгогчид байна.

 

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

Ц.Амартөгс

Газрын дарга

amartugs@mlsp.gov.mn

404

264552

2

П.Хишигжаргал

Гадаадаас ажиллах хүч авах, ажиллах хүчний тооцоолол, хувь хэмжээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

khishigjargal@mlsp.gov.mn

304

263035

3

С.Үржинбадам

Ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөний бодлого, зохицуулалт, гадаадаас ажиллах хүч авах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

urjinbadam@mlsp.gov.mn
4 С.Дамбий Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга dambii@mlsp.gov.mn 501 262619
5 Д.Хадхүү Нийгмийн түншлэл, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн khadkhuu@mlsp.gov.mn 304 263035

6

Д.Норжмаа

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

norjmaa@mlsp.gov.mn

504

261416

7

Г.Тэмүүжин

Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

temuujin@mlsp.gov.mn

8

М.Цэрэнбаатар

Хүн амын бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн

tserenbaatar@mlsp.gov.mn

9

Б.Батмөнх

Нийтийг хамарсан ажил, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

batmunkh@mlsp.gov.mn

10

Г.Пүрэвсүрэн

Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар дундын бодлого, төлөвлөлт, статистик үзүүлэлт, тооцоолол, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

purevsuren@mlsp.gov.mn

11

М.Нямдэмбэрэл

Бичил бизнес, аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн

nyamdemberel@mlsp.gov.mn
12 Ө.Цогзолмаа Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хууль тогтоомж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн tsogzolmaa@mlsp.gov.mn 502 261841
13 Б.Энхчимэг Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн enkhchimeg@mlsp.gov.mn 502 261841