Хүн амын хөгжлийн газар

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн газар нь хүн ам, түүний бүлгүүд болох хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүл , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, стратегийн дунд, богино хугацааны бодлог ын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн зохицуулалт, хяналтын үндсэн үүрэг хүлээнэ. 

Хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийг дэмжих хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах; жендэрийн үндэсний хороонд зөвлөгөө, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, жендэрийн талаарх бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүү лэхдээ сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын чиг үүрэгтэй давхардалгүй, дотоод хэрэгт нь оролцохгүй ажиллана. 

Зарим чиг үүргийн хүрээнд хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийн нэгж, жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба ажиллана. Үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, төвүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

С.Тунгалагтамир

ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

tungalagtamir@mlsp.gov.mn

203

261853

2 Н.Баярмаа

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАН, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

bayarmaa@mlsp.gov.mn 208 262617

3

Г.Алтайхүү

Ахмад настан, насжилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

altaikhuu@mlsp.gov.mn

206

262664

4

Ц.Мягмарсүрэн

Залуучууд, өсвөр үеийнхний эрх, хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

myagmarsuren@mlsp.gov.mn

5

Ж.Шийлэгпүрэв

Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

shiileg@mlsp.gov.mn

6

С.Рэгзэн

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

regzen@mlsp.gov.mn

104

260202

7

Б.Болороо

Гэрээт ажилтан

boloroo@mlsp.gov.mn

108  

8

Д.Ганболд

ХБИ-ийн сэргээн засал, хамран сургалт,нийгмийн орлцоог дэмжих асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ganbold@mlsp.gov.mn

105

263018

9

Т.Мөнгөнцэцэг

ХБИ-ийн салбар дундын бодлого зохицуулалт, мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

mungutsetseg@mlsp.gov.mn

10

З.Мөнгөнцоож

ХБИ-ийн салбар дундын хөдөлмөр эрхлэлт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

munguntsooj@mlsp.gov.mn

11

Т.Энхбаяр

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА

enkhbayar.t@mlsp.gov.mn

204

261927

12

Ч.Эрдэнэчимэг

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

erdenechimeg.ch@mlsp.gov.mn

201

261415

13

Д.Ган-Оюун

Жендэрийн ажлын албаны Салбар дундын зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

ganoyun@mlsp.gov.mn

14

С.Батцэцэг

Жендэрийн ажлын албаны Салбар дундын зохицуулалт, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

battsetseg.s@mlsp.gov.mn

202

261569

 

15

О.Буянаа

Жендэрийн ажлын албаны Төсөл хөтөлбөр, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

buyanaa@mlsp.gov.mn

16

Х.Цэнджав

Жендэрийн ажлын албаны Төлөвлөлт хуулийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

tsendjav@mlsp.gov.mn

17

М.Эмили

Канадын сайн дурын ажилтан

 

18

Х.Мөнхзул

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд нарийн бичгийн дарга

munkhzul.kh@mlsp.gov.mn

205

262534

19

М.Уянга

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

uyanga@mlsp.gov.mn

20 Р.Нэнсэндэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын комиссын Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nensenden@mlsp.gov.mn 205 262534