Хүн амын хөгжлийн газар

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн газар нь хүн ам, түүний бүлгүүд болох хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүл , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, стратегийн дунд, богино хугацааны бодлог ын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн зохицуулалт, хяналтын үндсэн үүрэг хүлээнэ. 

Хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийг дэмжих хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах; жендэрийн үндэсний хороонд зөвлөгөө, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, жендэрийн талаарх бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүү лэхдээ сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын чиг үүрэгтэй давхардалгүй, дотоод хэрэгт нь оролцохгүй ажиллана. 

Зарим чиг үүргийн хүрээнд хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийн нэгж, жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба ажиллана. Үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, төвүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

С.Тунгалагтамир

ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

tungalagtamir@mlsp.gov.mn

203

261853

2 Н.Баярмаа

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАН, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

bayarmaa@mlsp.gov.mn 208 262617
3 Ч.Эрдэнэчимэг Гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн erdenechimeg.ch@mlsp.gov.mn 201 261415
4 Р.Нарантуяа Жендер, гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн хамгааллын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн narantuya@mlsp.gov.mn 201 261415

5

Ц.Мягмарсүрэн

Хүн амын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, салбар дундын зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

myagmarsuren@mlsp.gov.mn

204

261927

6

Д.Бат-Эрдэнэ

Ахмад настны хөгжлийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

baterdene@mlsp.gov.mn

7 Д.Ган-Оюун Залуучуудын хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн ganoyun@mlsp.gov.mn
8 Г.Саранхүү Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн sarankhuu@mlsp.gov.mn 207 262664
9 Э.Уянга Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн uyanga.e@mlsp.gov.mn 207 262664

10

С.Рэгзэн

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

regzen@mlsp.gov.mn

106

260202

11

Т.Мөнгөнцэцэг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар дундын бодлого, зохицуулалт, нийгмийн оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

mungutsetseg@mlsp.gov.mn

105

263018

12

З.Мөнгөнцоож

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик мэдээлэл, судалгаа, хүртээмжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

munguntsooj@mlsp.gov.mn

13 Р.Нэнсэндэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nensenden@mlsp.gov.mn 206 262534
14 Х.Мөнхзул Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд нарийн бичгийн дарга munkhzul.kh@mlsp.gov.mn 206 262534
15 Ц.Нямтулга Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nyamtulga@mlsp.gov.mn 206 262534
16 Б.Болороо Гэрээт ажилтан boloroo@mlsp.gov.mn 101 260202