Хүн амын хөгжлийн газар

Хүн амын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн газар нь хүн ам, түүний бүлгүүд болох хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, гэр бүл , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, стратегийн дунд, богино хугацааны бодлог ын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн зохицуулалт, хяналтын үндсэн үүрэг хүлээнэ. 

Хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийг дэмжих хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах; жендэрийн үндэсний хороонд зөвлөгөө, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, жендэрийн талаарх бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж зохицуулах чиг үүргийг хэрэгжүү лэхдээ сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын чиг үүрэгтэй давхардалгүй, дотоод хэрэгт нь оролцохгүй ажиллана. 

Зарим чиг үүргийн хүрээнд хүн амын бүлгүүдийн хөгжлийн нэгж, жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба ажиллана. Үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, төвүүд байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь нутгийн захиргааны байгууллага, төсөвт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна.

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

С.Тунгалагтамир

ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

tungalagtamir@mlsp.gov.mn

203

261853

2 Н.Баярмаа

ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТАН, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

bayarmaa@mlsp.gov.mn 208 262617
3 Ч.Эрдэнэчимэг Гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн erdenechimeg.ch@mlsp.gov.mn 201 261415
4 Э.Бадамханд Жендер, гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн хамгааллын  бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн badamkhand@mlsp.gov.mn 201 261415

5

Ц.Мягмарсүрэн

Хүн амын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, салбар дундын зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

myagmarsuren@mlsp.gov.mn

207

262664

6

Д.Бат-Эрдэнэ

Ахмад настны хөгжлийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

baterdene@mlsp.gov.mn

7

Г.Саранхүү

Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

sarankhuu@mlsp.gov.mn

8 Э.Уянга Хүүхдийн эрх, хөгжил, хамгааллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн uyanga.e@mlsp.gov.mn 206 262534

9

С.Рэгзэн

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

regzen@mlsp.gov.mn

106

260202

10

Т.Мөнгөнцэцэг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар дундын бодлого, зохицуулалт, нийгмийн оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

mungutsetseg@mlsp.gov.mn

105

263018

11

З.Мөнгөнцоож

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн статистик мэдээлэл, судалгаа, хүртээмжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

munguntsooj@mlsp.gov.mn

12 Х.Мөнхзул Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд нарийн бичгийн дарга munkhzul.kh@mlsp.gov.mn 206 262534
13 Ц.Нямтулга Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nyamtulga@mlsp.gov.mn 206 262534
14 Р.Нэнсэндэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын төв комиссын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн nensenden@mlsp.gov.mn 206 262534

15

Т.Энхбаяр

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА

enkhbayar.t@mlsp.gov.mn

204

261927

16

Д.Ган-Оюун

Жендэрийн ажлын албаны төлөвлөлт, хуулийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

ganoyun@mlsp.gov.mn

202

261569

17

С.Батцэцэг

Жендэрийн ажлын албаны олон талт хамтын ажиллагаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

battsetseg.s@mlsp.gov.mn

202

261569

 

18

О.Буянаа

Жендэрийн ажлын албаны хамтын ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

buyanaa@mlsp.gov.mn