Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын газар нь төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах; хууль тогтоомжийн үзэл баримтлал, төсөл боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэх; яамны дотоод санхүү, төрийн сангийн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, тайлагнах; салбарын гадаад хамтын ажиллагааг эрхэлж, гадаад орон, олон улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Төрийн захиргаа удирдлагын газрын зарим чиг үүргийн хүрээнд хуулийн нэгж, санхүүгийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

Төрийн захиргаа удирдлагын газрын үйл ажиллагаа нь яамны үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах, зохицуулах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн биелэлтийг гаргах, бичиг хэрэг, архивыг эрхлэх, сайдын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах, олон нийттэй харилцах, яамны аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, салбарын хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, мөрдөж байгаа хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг тогтоох, уялдаа холбоог сайжруулах, бусад шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, удирдлагын соёл, чадавхийг дээшлүүлэх, тэргүүний арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийг төлөвлөж, зохион байгуулах, давтан сургалт болон ажлын байранд сургалт явуулж, цомхон, чадварлаг албан хаагч бүхий мэргэшсэн албаны хүчээр яамны тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг хангахад чиглэнэ. 

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

Б. Эрдэнэбаяр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

erdenebayar@mlsp.gov.mn

405

262629

2

Т.Тэлмэн

САЙДЫН ЗӨВЛӨХ

telmen@mlsp.gov.mn

902

62263388

3

З.Болд

Сайдын туслах

bold@mlsp.gov.mn

903

261598

4

З.Маргад

Дэд сайдын туслах

margad@mlsp.gov.mn

308

62263390

5

Г.Пүрэвбат

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах

purevbat@mlsp.gov.mn

403а

266461

6

Ц.Энхтуяа

Хүний нөөц, салбар зөвлөл, төрийн алба хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

enkhtuya@mlsp.gov.mn

401

262621

7

Д.Энхзаяа

Салбарын хүний нөөц, сургалт хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

enkhzaya@mlsp.gov.mn

401

8

Д.Цэцэгжаргал

Шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн

tstsegjargal@mlsp.gov.mn

402

262630

9

Д.Бат-Эрдэнэ

Архив, цахим мэдээлэл, номын сан хариуцсан мэргэжилтэн

baterdene@mlsp.gov.mn

402

10

Э.Бадамханд

Нийтлэг үйлчилгээ, зохион байгуулалт, яамны арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн

badamkhand@mlsp.gov.mn

502

261841

11

Д.Ганчимэг

УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

ganchimeg@mlsp.gov.mn

502

12

Б.Оюунбилэг

Бичиг хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

oyunbileg@mlsp.gov.mn

102

261553

13

Я.Насанжаргал

Өргөдөл гомдлын барагдуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

urikhantamir@mlsp.gov.mn

102

14

Б.Амаржаргал

ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

amarjargal@mlsp.gov.mn

504

266413

15

Д.Ренчиндорж

Хуулийн мэргэжилтэн

ryenchindorj@mlsp.gov.mn

504

16

Б.Энхцэцэг

Хуулийн мэргэжилтэн

altantuul@mlsp.gov.mn

504

17

Ц.Арилдийпүрэв

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА

arildiipurev@mlsp.gov.mn

306

260272

18

Х.Номин-Эрдэнэ

Хөгжлийн байгууллагууд хариуцсан мэргэжилтэн

nominerdene@mlsp.gov.mn

318

266324

19

Б.Нямсувд

НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд, олон улсын конвенци, зөвлөмжийн хэрэгжилт, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

nyamsuvd@mlsp.gov.mn

318

266324

20

Х.Болорцэцэг

Хоёр талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

bolortsetseg@mlsp.gov.mn

318

21

Х.Асыл

Гадаад хамтын ажиллагаа, тайлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

asyl@mlsp.gov.mn

318

22

Р. Очбадрах

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ochbadrakh@mlsp.gov.mn

501

262619

23

Ц.Эрдэнэтөгс

Ерөнхий нягтлан бодогч, тайлан нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

erdenetugs@mlsp.gov.mn

502

261841

24

Ц.Долгоржав

Төрийн сангийн гүйлгээ хянан баталгаажуулах мэргэжилтэн

dolgorjav@mlsp.gov.mn

103

264497

25

П.Нандин-Эрдэнэ

Төрийн сангийн гүйлгээ хүлээн авах мэргэжилтэн

nandinerdene@mlsp.gov.mn

103

26

Г.Лхагвадорж

Хэвлэлийн ахлах төлөөлөгч

lkhagvadroj@mlsp.gov.mn

906

267635

27

Б.Ганбилэг

Хэвлэлийн төлөөлөгч

ganbileg@mlsp.gov.mn

906

28

Э.Очгэрэл

Дизайн хариуцсан хэвлэлийн төлөөлөгч

ochgerel@mlsp.gov.mn

906