Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны удирдлагын газар нь төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хууль эрх зүйн болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах; хууль тогтоомжийн үзэл баримтлал, төсөл боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилган хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, сайд болон аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргахад эрх зүйн болон дотоод дэмжлэг үзүүлэх; яамны дотоод санхүү, төрийн сангийн салбарын үйл ажиллагааг эрхлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх, тайлагнах; салбарын гадаад хамтын ажиллагааг эрхэлж, гадаад орон, олон улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Төрийн захиргаа удирдлагын газрын зарим чиг үүргийн хүрээнд хуулийн нэгж, санхүүгийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

Төрийн захиргаа удирдлагын газрын үйл ажиллагаа нь яамны үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах, зохицуулах, хууль тогтоомж, шийдвэрийн биелэлтийг гаргах, бичиг хэрэг, архивыг эрхлэх, сайдын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах, олон нийттэй харилцах, яамны аппаратад шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүй болон дотоод үйлчилгээ үзүүлэх, салбарын хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, мөрдөж байгаа хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг тогтоох, уялдаа холбоог сайжруулах, бусад шаардлагатай мэдээлэл, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, удирдлагын соёл, чадавхийг дээшлүүлэх, тэргүүний арга барил, туршлагыг нэвтрүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, хүний нөөцийг төлөвлөж, зохион байгуулах, давтан сургалт болон ажлын байранд сургалт явуулж, цомхон, чадварлаг албан хаагч бүхий мэргэшсэн албаны хүчээр яамны тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг хангахад чиглэнэ. 

Нэр

Албан тушаал

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Утас

1

Ц.Нямсүрэн

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

nyamsuren@mlsp.gov.mn

405

262629

2

П.Загарзүсэм

САЙДЫН ЗӨВЛӨХ

zagarzusem@mlsp.gov.mn

902

92263388

3

Л.Мөнхжаргал

Сайдын туслах

munkhjargal@mlsp.gov.mn

903

261598

4

Н.Зулзаяа

Дэд сайдын туслах

zulzaya@mlsp.gov.mn

309

92263390

5

Г.Пүрэвбат

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах

purevbat@mlsp.gov.mn

403

266461

6

О.Мягмарсүрэн

Хүний нөөц, сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

myagmarsuren.o@mlsp.gov.mn

401

262621

7

Д.Энхзаяа

Салбарын хүний нөөц, төрийн албаны салбар зөвлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

enkhzaya@mlsp.gov.mn

401

8

Д.Цэцэгжаргал

Шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн

tstsegjargal@mlsp.gov.mn

301

262630

9

Д.Ганчимэг

УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ganchimeg@mlsp.gov.mn

301

10

Н.Баасанням

Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөлт, захиргаа удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

baasannyam@mlsp.gov.mn

502

261841

11

Б.Оюунбилэг

Бичиг хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

oyunbileg@mlsp.gov.mn

108

261553

12

Н.Эрдэнэгэрэл

Өргөдөл гомдлын барагдуулалт, угтах үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

erdenegerel@mlsp.gov.mn

108

13 Д.Булгантамир Архив, цахим мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн bulgantamir@mlsp.gov.mn 503  

14

Б.Амаржаргал

ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

amarjargal@mlsp.gov.mn

505a

266413

15

Д.Ренчиндорж

Хуулийн мэргэжилтэн

ryenchindorj@mlsp.gov.mn

505

16 О.Ганцэцэг Хуулийн мэргэжилтэн gantsetseg@mlsp.gov.mn 505

17

Б.Энхцэцэг

Хуулийн мэргэжилтэн

enkhtsetseg@mlsp.gov.mn

505

18

Г.Анар

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА

anar@mlsp.gov.mn

306

260272

19

Б.Нямсувд

НҮБ-ын олон талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

nyamsuvd@mlsp.gov.mn

319

266324

20

Н.Шүрэнцэцэг

Хоёр талт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

shurentsetseg@mlsp.gov.mn

319

21

Б.Дөлгөөн

Гадаад хамтын ажиллагаа, тайлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

dulguun@mlsp.gov.mn

319

22

Р. Очбадрах

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ochbadrakh@mlsp.gov.mn

104

 

23

Л.Сансартуяа

Яамны санхүүгийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

sansartuya@mlsp.gov.mn

402a

77070234

24 В.Мөнхмолом Нягтлан бодогч munkhmolom@mlsp.gov.mn 402a 77070234
25 Г.Номуундарь Нягтлан бодогч nomundari@mlsp.gov.mn 402a 77070234
26 Ж.Ариунболд Аж ахуйн нярав bumbayar@mlsp.gov.mn 402a 77070234

27

Ц.Долгоржав

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

dolgorjav@mlsp.gov.mn

107

264497

28

Д.Цэцэгсүрэн

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

tsetsegsuren@mlsp.gov.mn

107

29 Г.Лхагвадорж Хэвлэлийн ахлах төлөөлөгч lkhagvadroj@mlsp.gov.mn 302  
30 Н.Сарангэрэл Хэвлэлийн төлөөлөгч sarangerel@mlsp.gov.mn 901 92263383

31

Л.Даариймаа

Хэвлэлийн төлөөлөгч

daariimaa@mlsp.gov.mn

904

267635