Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох

д/д

Хууль, журмын заалт

Үйлчилгээний төрөл

Олгох давтамж, мөнгөний хэмжээ/төгрөгөөр

Бүрдүүлэх бичиг баримт

42

Aлдар ЦолАНТНХОТ

Хууль

5.3.1

Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон ахмад настанд сар бүр мөнгөн тусламж;

 • Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтон- 200 000
 • авьяат цолтон-150 000
 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Алдар цолны үнэмлэх

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

43

Aлдар

ЦолАНТНХОТ

Хууль

5.4.1

Нийслэлээс аймагт, аймгаас нийслэлд ирэх, буцах замын зардалд жилд нэг удаа

 

Жилд нэг удаа

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Алдар цолны үнэмлэх

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

44

Aлдар

ЦолАНТНХОТ

Хууль

5.4.2

 

Дотоодын рашаан сувилалд ирэх, буцах, замын зардал эрхийн бичгийн үнийг жилд нэг  удаа нөхөн олгох

Жилд нэг удаа

100 хувь нөхөн олгоно

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Алдар цолны үнэмлэх

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

45

AЦолАНТНХОТ

Хууль

5.4.3

 

Орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад зориулж жилд нэг удаа.

 • Жилд нэг удаа

Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын цолтон- 280 000

      Гавьяат цолтон-140000

 • Өргөдөл /маягтын дагуу/
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Алдар цолны үнэмлэх

Дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.