“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР 2019-2020”

“ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР 2019-2020” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу.


Хавсралт файл

Гарчиг Татах
1 “ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР 2019-2020” хууль, тогтоомжийн эмхэтгэл